Online

Slevy na daních pro zemědělce

K obnově a záchraně krajinných prvků, jako jsou remízky, mokřady a větrolamy je potřeba mnoho soukromníků, a proto se musel do situace vložit i stát. Ve Sněmovně se teď nachází nedávnou vládou schválený návrh na osvobození zemědělců od daně z nemovitosti, právě za účelem motivace k podpoře obnovy a záchrany krajiny. Nedostatek krajinných prvků, které… Continue reading Slevy na daních pro zemědělce