Programovací jazyky pro tvůj web

Programovací jazyky pro tvůj web

Blogování už vás omrzelo. Nebo se vám vaše webové prezentace v podobě blogu či jednoduché HTML šablony s textem nezdá dostatečně výstižná a reprezentativní. Ať tak či onak, rozhodli jste se pro změnu, investovat do sebevzdělání a vytvořit si nový funkční web.
Programovací jazyk
Pojďme si ve zkratce představit tři skriptovací jazyky, které pravděpodobně využijete při tvorbě rozsáhlejších webových stránek. Navíc se jedná o stále aktuální a hojně využívané programovací jazyky.

PHP programovací jazyk
Jak bylo výše zmíněno, jedná se o skriptovací programovací jazyk. Rekurzivní zkratka pochází z dřívějšího Personal Home Page, dnes se používá Hypertextový preprocesor.

Jeho hlavní využití je zejména pro tvorbu dynamických internetových stránek či samostatných webových aplikací.

Zajímavostí je, že PHP lze použít i v případě vývoje konzolových či desktopových aplikací, kde existuje kompilovaná verze tohoto programovacího jazyka.
Jazyk se stál mezi vývojáři oblíbený zejména díky své jednoduchosti a bohaté zásobě funkcí s podporou dalších knihoven, nejen pro správu databází.
Závěrem zbývá říci, že v tomto jazyce jsou naprogramovány i tak velké projekty jako je například Wikipedie nebo světoznámá sociální síť Facebook.

JavaScript
Opět se jedná o skriptovací jazyk, který je objektově orientovaný. V dnešní době je nejčastěji využíván jako interpretovaný jazyk pro tvorbu webových stránek a aplikací, kdy se kód vkládá přímo do HTML kódu dané stránky.

Představte si například animace na stránkách, tlačítka či jiné interaktivní prvky stránky (obecně tzv. GUI), tak přesně ty mohou být ovládány pomocí JavaScriptu.
Jedná se o jazyk na straně klienta, na rozdíl od výše zmíněného PHP, které běží na straně serveru. Co to znamená? Program napsaný v jazyce JavaScript je obvykle spuštěn až po samotném stažení kódu celé www stránky. Asi vám je jasné, že z tohoto důvodu jsou zde jistá bezpečnostní omezení kvůli ochraně.
Programovací jazyky
V dnešní době už samozřejmě programátoři nepoužívají čisté PHP a JavaScript, ale celou řadu frameworků, které implementaci výsledného softwaru značně urychlují a ohlídají i bezpečnostní prvky.