Slevy na daních pro zemědělce

Slevy na daních pro zemědělce


K obnově a záchraně krajinných prvků, jako jsou remízky, mokřady a větrolamy je potřeba mnoho soukromníků, a proto se musel do situace vložit i stát. Ve Sněmovně se teď nachází nedávnou vládou schválený návrh na osvobození zemědělců od daně z nemovitosti, právě za účelem motivace k podpoře obnovy a záchrany krajiny.

pohled na pole

Nedostatek krajinných prvků, které byly zmíněny výše, se projevuje tím, že se například přemnoží hraboši. Například remízky či meze na rozlehlých polích by za normálních okolností poskytly útočiště predátorům, kteří by dokázali výskyt těchto hlodavců výrazně snížit. Nejen proto však je potřeba těchto prostor takového typu. Meze velmi pomáhají v boji proti suchu, které naši zemi tíží již pátým rokem.

Na polích je potřeba dále obnovit větrolamy, tedy jednoduše řečeno aleje, které omezují sílu větru, což je právě potřeba pro udržení vlhkosti a také kvůli biodiverzitě. Dlouhé svahy by se měly rozdělit, aby po nich nestékala pryč voda při přívalových deštích tak snadno.

Stát tedy přišel s tím, že během dvou let budou mít plátci daní z nemovitostí na těchto pozemcích možnost nechat si důležité krajinné prvky a zapsat je do evidence ekologicky významných prvků. V katastru nemovitostí jsou nyní tyto plochy vedené tak, že se z nich platí aktuálně vyšší daň než z půdy orné, což je podle odborníků v této situaci totální nesmysl. Jednak z takového prostoru nemáte žádný výnos a za druhé platíte ještě vyšší daň.
důležité větrolamy, aleje

Na tomto návrhu chce ještě dál stavět ministerstvo zemědělství, protože již nyní jedná s resortem financí, aby se přímo budování nových krajinných prvků dalo uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Podle názoru specialistů by tak tento krok mohl velmi pomoci při zohledňování nákladů související se zemědělskou činností. Do této chvíle toto není zcela možné.

Existující problém

Výzkumný ústav tvrdí, že návrh je postaven dobře, a že by zemědělcům mohl dát skutečnu motivaci. Bohužel však existuje překážka v podobě vlastnictví půdy. V České republice je více než 80 % zemědělské půdy v pachtu. Zemědělci zpravidla nehospodaří na svých polích. Aby mohli budovat zmiňované krajinné prvky, museli by si opatřit souhlas vlastníka nemovitosti.