Co stojí za úspěchem mužů v podnikání
Nezařazené

Co stojí za úspěchem mužů v podnikání

Manželky těchto mužů zajisté vědí, o čem je zde řeč. Muž, aby mohl podnikat a stoupat na svém kariérním žebříčku https://www.onlinechlap.cz/uspech-a-kariera/ stále výš a výš, potřebuje dobré rodinné zázemí. Potřebuje mít kam se vracet. Návraty by se měly odehrávat na bázi vděčnosti, že se živitel vrací zpět k rodině. Nezáleží na tom, že už děti spí a návrat probíhá v nočních hodinách. Správná manželka by měla živitele přivítat s láskou a úsměvem, nezahlcovat ho zvládnutými denními povinnostmi, vyslechnout ho, případně mít připravenou teplou večeři a odestlané lože. Ráno tato žena vstane s předstihem, aby dětem přichystala svačiny, které řádně vloží do školních aktovek. knihy – vzdělávání dospělýchA už chystá snídani a tahá děti za nohy z postele. Děti kvapně posnídají a jsou vyslány do školských zařízení.
Malá dítka ženy vozí do jesliček anebo mateřských školek, stejně tak je i odpoledne vyzvedávají tak, aby je mohly opět rozvézt do různých zájmových kroužků a po skončení zálib je opět svézt domů. Mezitím žena pracuje, takže ve svém zaměstnání dokáže vyřídit i pár telefonátů s dětmi, které zapomněly na domácí úkol, zapomněly vypracovat slohovou práci, zapomněly …. A matka urovnává, uklidňuje, zařizuje. Po návratu ze zaměstnání nastává běžný úklid, praní, žehlení, dohled nad domácími úlohami, učení s dětmi, příprava a vymýšlení večeře, úklid dětí do postýlek a nezbytné vyprávění pohádek. To jsou-li děti ještě pohádek lačné. Aby pak uondána starostmi spočinula v křesle. Ale to už se vrací chlebodárce a vyžaduje milou a vstřícnou manželku, takže ta hbitě vyskočí a s nadšením uvítá svého manžela.profe <a href=si ionální podnikatelé – muži“ src=“https://notarkom.cz/wp-content/uploads/img_a381586_w2686_t1592562571.png“ style=“width: 640px; height: 437px;“>
Poznáváte se, milé ženy?
Poznáváte ji, milý muži?
A proto můžeš budovat svou kariéru, neboť pevný pilíř v podobě tvé manželky stojí na pevných základech! Buď i ty jí oporou a vyslechni i její stesky – co se jí za ten den povedlo a co nepovedlo, jak si představuje váš budoucí život. Zda jí tento způsob trvání manželství uspokojuje či zda by nebylo na škodu alespoň občas přijít domů bez svitu pouličních lamp … a strávit se svou rodinou klidný a volný víkend. Věř, že čas strávený ve společnosti vašich dětí za smíchu a veselí celé rodiny může být tvou pohnutkou začít přemýšlet o, byť maličké, ale důležité změně tak, abyste spolu trávili více času.