Je výpočet mzdy DPP jiný než u hlavního pracovního poměru?

Je výpočet mzdy DPP jiný než u hlavního pracovního poměru?

Smutným faktem je, že existuje mnoho lidí, kteří se snaží sehnat zaměstnání, avšak nedaří se jim. Aby tedy měli alespoň nějaký příjem, chodí alespoň na nejrůznější brigády. I ty však musí být smluvně ošetřeny.

Je samozřejmé, že zde se nebude jednat o klasický hlavní pracovní poměr s běžnou pracovní smlouvou. Místo toho se obvykle používá Dohoda o pracovní činnosti či Dohoda o provedení práce. Tyto dvě formy jsou si na první pohled velmi podobné, a laikem snadno zaměnitelné. K tomu samozřejmě napomáhají i jejich názvy. Avšak rozdíly zde jsou, především pak co se týče výpočtu mezd.

penize4

Nikdo se samozřejmě nediví, že například výpočet mzdy DPP https://www.kalkulackacistemzdy.cz/vypocet-kalkulacka-mzdy-na-dpc-dpp je odlišný od hlavního pracovního poměru. Málokdo však ví, v čem přesně tyto odlišnosti spočívají, ačkoliv je to něco, co je pro daného člověka velmi důležité. Přeci jen, právě na tom záleží, kolik ve skutečnosti dostane peněz.

Nejprve je nutné poznamenat, že se jedná samozřejmě o výpočet čisté mzdy. U té hrubé žádné rozdíly nejsou – je dána částka, kterou zaměstnanec dostane buď za hodinu práce, případně za odvedený výkon, a jejich sečtením se vypočítá hrubá mzda. To však není částka, kterou pracovník dostane. A zde právě nacházíme nejvíce rozdílů.

penize7

V první řadě je to fakt, že koeficienty pro výpočet odvodu daně a sociálního a zdravotního pojištění se liší. To znamená, že i kdyby byla u obou hrubá mzda stejná, čistá bude odlišná. Je to především proto, aby byli zaměstnavatelé motivováni nabírat lidi především na hlavní pracovní poměr, a nikoliv pouze takzvaně na dohodu.

Dále je rozdíl v úlevách, které může zaměstnanec uplatnit. Sem patří například sleva na dítě, ale i další. Zde se naopak motivuje zaměstnanec, aby se mu spíše vyplatilo být zaměstnán v klasickém pracovním poměru, nikoliv brigádně.

Přesto není pochyb o tom, že se jedná o často jediné možné řešení pro mnoho lidí, jak si vydělat alespoň nějaké peníze. A není pochyb o tom, že ty jsou rozhodně potřeba.